Framtidstro hos företagare

Nr 2, 2021 – Tidningen Företaget

Pandemin till trots har många startat företag under året som gått. Det är glädjande. Företagande och entreprenörskap är viktiga ingredienser i samhällsekonomin. Funderar du på att starta eget? Här följer några råd och tips gällande olika företagsformer.

Vi som är egna företagare behöver förstå vårt värde och vad vi faktiskt bidrar med till samhälle och välfärd. Den enskilt största förståelsen behöver vi dock implementera hos alla ”andra”, som valt att inte vara egna företagare. Faktum är att 4 av 5 jobb i Sverige skapas i de små företagen, de som har färre än 50 anställda, och i vår kommun finns det 2 752 jobb i de små företagen. Tillsammans bidrar dessa företagare och deras anställda med 157 miljoner kronor till kommunens skatteintäkter, vilket är 34 procent – en betydande del alltså! (Källa: Företagarna).

För att kunna fortsätta bidra till välfärden krävs det att alla företag överlever, även under rådande omständigheter. Under de senaste 15 månaderna har väldigt många gjort sin tuffaste företagarresa någonsin. Kreativitet och nya idéer har ändå, mitt i allt det jobbiga, visat vad entreprenörskap är på riktigt och det imponerar väldigt mycket på mig. Pandemin till trots, så har jag aldrig tidigare varit behjälplig med så många nyregistreringar av företag, både aktiebolag och enskilda firmor, ja, även ombildningar, som under det här pandemiåret. Det måste ändå betyda att det finns en tro på framtiden och att människor vågar tänka nytt. Det gläder mig!

Kanske är det dags att ge sig ut i entreprenörsvärlden, att starta ett eget företag? Bland det första att ta beslut om är vilken företagsform som är lämpligast. Enskild firma, aktiebolag eller kanske handels- eller kommanditbolag?

Enskild firma
Om du väljer att bedriva din verksamhet som enskild firma så är det viktigt att veta att du är personligt ansvarig för alla avtal och även för alla skulder. Juridiskt och ekonomiskt görs ingen skillnad mellan dig och ditt företag och det är du som kommer att beskattas för firmans vinster. Enskild firma är ett bra alternativ om du är osäker på hur omfattande verksamheten kommer att bli. Det krävs inget startkapital och om verksamheten växer så kan din enskilda firma i de flesta fall relativt enkelt ombildas till aktiebolag.

Aktiebolag
Om du redan från början vet att du kommer att ha anställda, driva verksamhet av större omfattning och/eller tillsammans med någon annan så bör du välja aktiebolag som företagsform. Aktiebolag är en egen juridisk person som kan ingå egna avtal. Det är dessutom ett eget så kallat skattesubjekt, vilket betyder att det är bolaget och inte du som ägare som beskattas för vinster som uppstår. I normala fall är du som ägare inte personligt ansvarig för bolagets skulder, men ett litet varningens finger får höjas i de fall då bolagets resultat inte är så bra.

För att registrera ett aktiebolag så krävs ett aktiekapital på för närvarande 25 000 kronor och reglerna för att driva ett aktiebolag är ganska formella. Det ska till exempel finnas en styrelse som ska utses av bolagsstämman (=ägaren/ägarna). Bolaget måste också varje år lämna in en årsredovisning till Bolagsverket. I vissa fall ska räkenskaperna granskas av en revisor. Ett viktigt råd om du ska äga och driva bolaget tillsammans med någon annan är att ni ser till att upprätta ett kompanjonsavtal där det bland annat regleras hur ert samarbete ska se ut och vad som händer ”om det värsta skulle hända”.

Handelsbolag
En tredje företagsform är handelsbolag, som också ska registreras hos Bolagsverket. Det krävs inte något startkapital och även ett handelsbolag är en egen juridisk person som kan ingå avtal. Bolaget måste ha minst två delägare och en stor skillnad jämfört med aktiebolag är att samtliga delägare är personligen solidariskt ansvariga för bolagets avtal och skulder och att vinsten i bolaget beskattas hos delägarna. Handelsbolaget är alltså inget eget skattesubjekt. Även här är mitt viktigaste råd att upprätta ett så kallat bolagsavtal som bland annat reglerar hur verksamheten ska bedrivas, hur vinsten ska fördelas och vad som händer om någon av delägarna vill kliva av.

Kommanditbolag
Värt att nämna är också kommanditbolag. Skillnaden jämfört med ett handelsbolag är att det räcker med en bolagsman som är obegränsat ansvarig för bolagets förpliktelser. Övriga kan ha ett begränsat ansvar. Den här företagsformen kan vara ett alternativ om en eller flera av delägarna endast ska ha en passiv roll. Viktigt att tänka på är att både handels- och kommanditbolag är svåra att ombilda till aktiebolag.

Välkommen till oss på Dalälva och ventilera dina tankar. Allt praktiskt reder vi ut tillsammans, allt övrigt ger vi dig av vår tid för att lyssna och komma med råd, kostnadsfritt och förutsättningslöst vid en första träff.

Avslutningsvis kommer ett skattefritt tips som gäller fram till 31 december; arbetsgivare har möjlighet att ge skattefria gåvor till anställda med maximalt 2 000 kronor inklusive moms. Nyttja detta om du kan och visa uppskattning för dina medarbetare samtidigt som du gynnar någon av alla de lokala företagare som fortfarande kämpar på där ute.

Trevlig sommar,

Annelie Bälter