Redovisning

Vi tar hand om Ditt företags ekonomi på ett effektivt sätt och jobbar i moderna system. De flesta moment kan utföras helt digitalt eller så digitalt som just Du vill.

Vi sköter hanteringen av leverantörsfakturor, betalningar, upprättar kundfakturor, sköter inbetalnings- och påminnelsehantering samt inkassoåtgärder vid behov, hanterar och bokför kvitton och sköter redovisning av skatter och moms.

Varje månad stämmer vi av samtliga balanskonton och upprättar månadsbokslut. Allt för att leverera så hög kvalitet som möjligt! Presentationen sker genom rapportering i form av sedvanliga räkenskapsrapporter samt i grafiska rapporter och rapporteringsbrev där vi kort går igenom det ekonomiska läget och ger våra kommentarer.