Löneadministration

Vi tar hand om Ditt företags löneadministration på ett effektivt sätt. De flesta moment kan utföras helt digitalt eller så digitalt som just Du vill. Vi följer de lagar och regler som krävs samt anpassar löneadministrationen till eventuella kollektivavtal som gäller för Ditt företag. Vi ombesörjer att Dina anställda får sina lönebesked i tid och vi kan även sköta utbetalning av lönerna.

Vi sköter även redovisning av skatter och avgifter. Om Du vill så sköter vi även månatliga rapporteringar till pensionsmyndigheter, fackförbund och övrig statistik samt rekvirerar stöd från Arbetsförmedlingen.

På årsbasis tar vi också hand om årliga kontrolluppgifter och rapporteringar till pensionsmyndigheter. Vi är också behjälpliga med semesterhantering och lönerevisionsberäkningar.

Pia och Annika