Om admanv

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har admanv skapat 4 blogginlägg för.

2,4 miljoner småhus får nytt taxeringsvärde

Snart får ägare till 2,4 miljoner småhus ett förslag till nytt taxeringsvärde eller en deklaration inför småhustaxeringen 2018. Taxeringsvärdena beräknas öka med i genomsnitt 26 procent.

2,4 miljoner småhus får nytt taxeringsvärde2017-10-03T11:17:06+02:00

Sänkt skatt för pensionärer

Vid beräkning av skattereduktion för rutarbete ska arbetskostnad för flyttjänster normalt beräknas till utbetalad lön per timme uppräknat med 250 procent plus moms. Det bestäms i ett nytt ställningstagande av Skatteverket. Om det inte finns information om utbetald lön per timme kan i stället en genomsnittlig timkostnad användas. I utbetalningsansökan ska det framgå hur många arbetstimmar som har utförts. Om arbetskostnaden har beräknats på något annat sätt måste utföraren kunna visa hur arbetskostnaden har räknats fram.

Sänkt skatt för pensionärer2017-09-27T16:38:07+02:00

Nytt ställningstagande angående rutavdrag för flyttjänster

Vid beräkning av skattereduktion för rutarbete ska arbetskostnad för flyttjänster normalt beräknas till utbetalad lön per timme uppräknat med 250 procent plus moms. Det bestäms i ett nytt ställningstagande av Skatteverket. Om det inte finns information om utbetald lön per timme kan i stället en genomsnittlig timkostnad användas. I utbetalningsansökan ska det framgå hur många arbetstimmar som har utförts. Om arbetskostnaden har beräknats på något annat sätt måste utföraren kunna visa hur arbetskostnaden har räknats fram.

Nytt ställningstagande angående rutavdrag för flyttjänster2017-09-27T16:37:30+02:00

Prisbasbelopp för 2018 fastställt

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till 45 500 kronor respektive 46 500 kronor för år 2018. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet.

Prisbasbelopp för 2018 fastställt2017-09-27T16:26:35+02:00
Till toppen