Vid beräkning av skattereduktion för rutarbete ska arbetskostnad för flyttjänster normalt beräknas till utbetalad lön per timme uppräknat med 250 procent plus moms. Det bestäms i ett nytt ställningstagande av Skatteverket.

Om det inte finns information om utbetald lön per timme kan i stället en genomsnittlig timkostnad användas. I utbetalningsansökan ska det framgå hur många arbetstimmar som har utförts.

Om arbetskostnaden har beräknats på något annat sätt måste utföraren kunna visa hur arbetskostnaden har räknats fram.