Susann Solfeldt från Esse på besök – klicka här!

Onsdag 25 oktober hade vi en givande förmiddag med Susann Solfeldt, för fortsatt teamutveckling. Tack för att du kom till oss med ditt engagemang och entusiasm! Läs mer om Susann och vad hon kan hjälpa till med på företagets hemsida: www.esse.nu

Susann Solfeldt från Esse på besök – klicka här!2017-10-31T14:08:35+01:00

Arkivering digitalt eller på papper? – vad gäller?

Den pågående digitaliseringen inom bland annat redovisningsbranschen aktualiserar frågan om vad som gäller vid arkivering av material. När och hur behöver man spara originalkvitton och när räcker det att spara kvittot digitalt? Arkivering – hur länge? Enligt bokföringslagen ska räkenskapsinformation arkiveras (sparas) i sju års tid – och i den form den hade när den kom till företaget. Får exempelvis ett företag in material på papper ska det också arkiveras på papper och har det kommit in elektroniskt ska det arkiveras elektroniskt. Det går däremot inte att skanna in pappersfakturor och sedan slänga fakturorna när allt är inskannat. Man får [...]

Arkivering digitalt eller på papper? – vad gäller?2017-10-31T13:53:00+01:00

Dyrare med förmånsbil?

Regeringen föreslog i budgetpropositionen ett bonus-malus-system för nya lätta fordon och till följd av detta föreslogs även en ändrad beräkning av bilförmånsvärdet och att bla trängselskatt inte längre ska anses ingå i bilförmånsvärdet. Bonus-malus-system Regeringen föreslog i höstens budgetsproposition ett bonus-malus-system för nya lätta fordon som innebär att bilar med låga koldioxidutsläpp får en bonus vid inköpstillfället medan fordon med relativt höga koldioxidutsläpp får ett straff (malus) i form av högre skatt. Detta föreslås börja gälla från och med 1 juli 2018. Förmånsbil Till följd av förslaget vill regeringen också förändra beräkningen av bilförmånsvärdet. Dessutom vill regeringen att trängselskatt samt [...]

Dyrare med förmånsbil?2017-10-31T13:50:04+01:00

TV-avgiften ersätts av TV-skatt

Den parlamentariska public servicekommittén föreslår att dagens TV-avgift på 2 340 kr per hushåll ersätts av en individuell årlig skatt på upp till 1 308 kr per person.

TV-avgiften ersätts av TV-skatt2017-10-20T09:36:09+02:00

Skärpt amorteringskrav föreslås gälla från mars 2018

Finansinspektionens förslag till ett skärpt amorteringskrav har varit på remiss. Flera remissinstanser har anfört att bolåneföretagen behöver tid för att utbilda sin personal, bygga upp systemstöd och ta fram nödvändig dokumentation. Därför kommer ikraftträdandet att vara senarelagt till den 1 mars 2018, i det förslag som generaldirektören lämnar till FI:s styrelse. Läs mer här.

Skärpt amorteringskrav föreslås gälla från mars 20182017-10-20T09:36:43+02:00

Hur blev det med de omtalade 3:12-reglerna?

Lördag 26 augusti meddelade regeringen att de inte skulle lägga förslag om ändrade 3:12-regler och minskad uppräkning av skiktgränsen för statlig skatt i årets budgetproposition. För många företagare är det en lättnad att slippa band annat höjd utdelningsskatt från 20 till 25 % som låg för förslag, förslaget (som tagits tillbaka) var att de nya reglerna skulle börja gälla från 1 januari 2018.

Hur blev det med de omtalade 3:12-reglerna?2017-10-06T10:21:41+02:00

Körjournal – viktigare än du tror!

Körjournaler och företagsbilar är ett ganska nött ämne i kammarrätterna. Det visar sig många gånger att körjournaler är bristfälliga eller rent av saknas. Det ger i sin tur skattemässiga effekter som inte är önskvärda hos företagsledare. Körjournaler Körjournaler är ett ganska nött ämne i landets olika rättsinstanser; ofta saknas de eller är i olika grad bristfälliga. Företagsledare som har dispositionsrätt till företagets bilar blir därför i många fall förmånsbeskattade för både bil och drivmedel. Något som de flesta företagsledare gärna hade klarat sig utan. Men hur ser man då som företagsledare till att slippa förmånsbeskattning? Läs mer här!

Körjournal – viktigare än du tror!2017-10-06T09:42:07+02:00

Sammanläggning av bostadsrätt

Sammanläggning av vindsförråd med bostadsrätt utgör inte en avyttring som föranleder en kapitalvinstbeskattning. Det framgår av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Läs mer.

Sammanläggning av bostadsrätt2017-10-06T08:53:46+02:00
Till toppen