Körjournaler och företagsbilar är ett ganska nött ämne i kammarrätterna. Det visar sig många gånger att körjournaler är bristfälliga eller rent av saknas. Det ger i sin tur skattemässiga effekter som inte är önskvärda hos företagsledare.

Körjournaler

Körjournaler är ett ganska nött ämne i landets olika rättsinstanser; ofta saknas de eller är i olika grad bristfälliga. Företagsledare som har dispositionsrätt till företagets bilar blir därför i många fall förmånsbeskattade för både bil och drivmedel. Något som de flesta företagsledare gärna hade klarat sig utan. Men hur ser man då som företagsledare till att slippa förmånsbeskattning?

Läs mer här!