IT på Dalälva

IT på Dalälva handlar väldigt mycket om digitalisering av affärsdokumentation.

Vi hjälper våra kunder med att digitalisera olika processer i deras företag. Det är ganska vanligt att företag säger att de redan digitaliserat sitt företag men hanterar fortfarande till exempel leverantörsfakturor manuellt genom att skanna in dessa i bokföringsprogrammet och/eller vidarebefordrar en epost innehållande en faktura till ekonomisystemet utan att känna till bokföringslagen och vad som är original eller inte.

Visste ni förresten att en leverantörsfaktura som är mottagen via epost klassas som en kopia om den vidarebefordras antingen till ett ekonomisystem eller skrivs ut.
Ni måste enligt bokföringslagen säkra upp epostdatabasen i minst 3 år innan ni kan byta lagringsmedia till en digital eller analog kopia som underlag det 4:e året.

Nu finns det många bra lösningar på digitalisering av olika processer och ni är mycket välkomna att kontakta oss på 0280-134 50 eller direkt till Hans Åhlström på 070-881 48 46 för mer information.