Deklaration

Vi hjälper till att upprätta deklarationer för både privatpersoner och juridiska personer. Vi gör också en beräkning av Din och företagets slutliga skatt och ger råd om eventuell fyllnadsinbetalning. Det finns olika deklarationstidpunkter under året som påverkar när skatten ska vara inbetald och när slutskattebeskedet kommer. Vi hjälper Dig att se till att deklarationen inkommer i tid och att Du betalar rätt skatt.

För Dig som äger och driver eget företag är Din privata inkomstdeklaration viktig för att särskilja Din och Ditt företags ekonomi. Vi hjälper Dig att upprätta de bilagor som behövs och hjälper Dig samtidigt att planera framtida uttag ur bolaget. Även om Du inte har tagit ut någon utdelning från bolaget är det viktigt att upprätta en blankett K10 för att räkna fram det så kallade gränsbeloppet för inkomståret, viket reglerar hur mycket utdelning Du kan ta ur bolaget till 20 % beskattning.

Vi kan även gå in som deklarationsombud för att göra deklarationsprocessen så smidig som möjligt. Det är inte så svårt att deklarera, men det är svårt att deklarera rätt!