Sammanläggning av vindsförråd med bostadsrätt utgör inte en avyttring som föranleder en kapitalvinstbeskattning. Det framgår av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Läs mer.