Regeringen föreslog i budgetpropositionen ett bonus-malus-system för nya lätta fordon och till följd av detta föreslogs även en ändrad beräkning av bilförmånsvärdet och att bla trängselskatt inte längre ska anses ingå i bilförmånsvärdet.

Bonus-malus-system

Regeringen föreslog i höstens budgetsproposition ett bonus-malus-system för nya lätta fordon som innebär att bilar med låga koldioxidutsläpp får en bonus vid inköpstillfället medan fordon med relativt höga koldioxidutsläpp får ett straff (malus) i form av högre skatt.

Detta föreslås börja gälla från och med 1 juli 2018.

Förmånsbil

Till följd av förslaget vill regeringen också förändra beräkningen av bilförmånsvärdet. Dessutom vill regeringen att trängselskatt samt väg- bro- och färjeavgifter inte längre ska anses ingå i bilförmånsvärdet.

Dessa ändringar föreslås träda i kraft redan 1 januari 2018. Läs mer här.