Vad gäller i arbetsgivardjungeln Nr 4 2021

Nr 4, 2021 – Tidningen Företaget

Många företagare ställs någon gång inför beslutet om man ska anställa en eller flera medarbetare i sitt företag, något som kan upplevas som ett stort steg att ta. Det är en del som du som företagare bör känna till, och att göra rätt från början är viktigt. Mitt bästa råd är att du, om du inte själv har kunskapen, ser till att anlita någon som kan hjälpa dig. Även om det kostar en slant så kan det vara väl investerade pengar och du kan förlita dig på att allt blir rätt.

Vad ska du då tänka på? Jag sammanfattar en del som kan vara bra att veta nedan och ger några råd och tips på vägen.

Först och främst finns det flera olika lagar att förhålla sig till. Se till att i alla fall översiktligt sätta dig in i vad som gäller beträffande de viktigaste.

Kollektivavtal är ett avtal mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Ett sådant avtal kan ersätta vissa delar av en lag. Det finns inget krav att vara ansluten till ett kollektivavtal. Då gäller lagen tillsammans med egna regler som finns på företaget. Ett gott råd är att dessa regler finns nedskrivna och tillgängliga för alla medarbetare.

Anställningsavtal ska alltid finnas oavsett anställningsform, där villkor för anställningen ska framgå. Det ska undertecknas av både dig som arbetsgivare och av din medarbetare. I Arbetstidslagen regleras hur mycket man får arbeta. Som arbetsgivare är du skyldig att ha en bra och säker arbetsmiljö både fysiskt och psykosocialt. Det regleras i Arbetsmiljölagen.

Det finns två olika anställningsformer: tillsvidare och tidsbegränsad. En tidsbegränsad anställning finns i olika former som allmän visstidsanställning, säsongsanställning och vikariat. Dessa har alltid ett bestämt start- och slutdatum samt en angiven omfattning i timmar. Det kan vara anställning vid behov, vid arbetstoppar eller vid speciella projekt. Det finns i lagen ingenting som heter timanställning. Trots det är det väldigt vanligt att just den benämningen används. Provanställning är en typ av visstidsanställning tillåten i upptill sex månader och syftet är att den ska övergå i en tillsvidareanställning. Regler om uppsägning är viktiga att ha koll på. De regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS).

Som arbetsgivare ska du betala arbetsgivaravgifter med 31,42%. I vissa geografiska områden ges ett särskilt stöd. Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun tillhör dessa områden. Stödet ges med maximalt 7 100 kr per månad. Skatteavdrag ska göras antingen enligt skattetabell för den kommun där medarbetaren är skriven (om ditt företag är s.k. huvudarbetsgivare) eller så görs skatteavdrag med 30% (om ditt företag betalar ut s.k. sidoinkomst till en medarbetare). Det finns undantag från kravet att göra skatteavdrag i vissa fall som exempelvis för skolungdom. Det finns också särskilda regler om du anställer medarbetare från andra länder och som tillfälligt arbetar i Sverige.

Semester och semesterlöner regleras i Semesterlagen. Alla har rätt till 25 dagars semester per år, men dagarna kan vara betalda eller obetalda. Reglerna kring semester är bland annat beroende av anställningsform, anställningstid, sysselsättningsgrad och om kollektivavtal finns eller inte.

Dina medarbetare har rätt att vara föräldralediga i samband med barns födsel och i upp till 1,5 år. Det regleras i Lagen om föräldraledighet. Dina medarbetare har också rätt att vara lediga för att vårda sjukt barn (VAB). I båda dessa fall ska avdrag göras på lönen. Rätt till sjuklön regleras i Lagen om sjuklön. Som arbetsgivare betalar du sjuklön dag 1–14 och ett karensavdrag görs för den första sjukdagen.

Traktamenten är en ekonomisk ersättning i samband med tjänsteresor för att täcka ökade levnadskostnader. De kan vara både skattefria och skattepliktiga. Det finns även olika förmåner, både skattefria och skattepliktiga. Kortfattat så uppstår en skattepliktig förmån så snart du som arbetsgivare betalar en privat levnadskostnad åt en medarbetare. Exempel på sådana förmåner är bilförmån, drivmedelsförmån och kostförmån. Exempel på skattefria förmåner är enklare förtäring, friskvård och vissa gåvor.

Som ett alternativ till att anställa finns möjligheten att samarbeta med någon som också har eget företag och som fakturerar sina utförda timmar till ditt företag. Du har då inget arbetsgivaransvar. Ett viktigt råd är att ni upprättar ett avtal.

Till sist vill jag tipsa om möjligheten att i år visa uppskattning för dina medarbetare genom att ge en extra fin julgåva. Fram till och med den 31 december i år kan arbetsgivare nyttja den tillfälliga skattefria Coronagåvan på 2 000 kr och samtidigt den sedvanliga julgåvan på 500 kr. Beloppen är inklusive moms. Gåvan inhandlar du naturligtvis lokalt och gynnar då samtidigt någon av våra fantastiska lokala företagare.

Med önskan om en fridfull jul, ett gott slut på företagaråret 2021 och ett gott nytt år 2022.

Annelie Bälter