Dags att deklarera

Nr 1 2020 – Tidningen Företaget

Annelie Bälter, auktoriserad redovisningskonsult, delar med sig av råd och tips till dig som ska deklarera näringsverksamhet.

Inledningsvis; jag känner mig hedrad över att ha fått förtroendet att få delge er läsare en del tankar, tips och råd i frågor som rör företagande.

Våren är i antågande! Både morgnar och kvällar blir ljusare och dagarna blir längre. En fantastisk tid som jag personligen gillar väldigt mycket. Allt vaknar på nytt och vi får ny energi.

Ett annat säkert vårtecken är inkomstdeklarationen som dyker upp antingen i den digitala eller i den vanliga brevlådan under mars – april. Det är inkomstdeklarationen för alla privatpersoner, men även för dig som driver enskild näringsverksamhet. Deklarationen ska vara inlämnad senast den 4 maj.

Om du inte vill eller kan deklarera själv kan du ta hjälp av en redovisningskonsult. Via denna kan du få så kallat byråanstånd som längst till och med den 15 juni. Med anståndet följer också att årsmomsdeklarationer kan lämnas senast den 26 juni.

Att deklarera enskild näringsverksamhet kan vara knepigt. Det finns en del fallgropar som kan leda till skattemässiga tråkigheter om man inte känner till de följdverkningar som kan bli. Att göra avsättningar av olika slag, till exempel till periodiseringsfonder, kan verka som en god idé, men det är viktigt att tänka på att dessa avsättningar, som ger lägre skatt i år, måste tas upp till beskattning vid ett senare tillfälle och då gäller det att planera för att ha de pengar som behövs. I ett värsta scenario kanske det inte finns några pengar alls den dagen skatten ska betalas.

Det kan också finnas en del skatteplanering att göra, en hel del avdrag som du har rätt till och kanske har du underskott i din verksamhet som du kan spara och göra avdrag mot framtida överskott. Det finns även möjlighet att kvitta en förlust mot inkomst av tjänst under de första fem åren. Kanske ska du överväga att ombilda till aktiebolag?

Det finns en hel del att tänka på och för råd och tips kan det vara en god idé att ta hjälp. I synnerhet om du bedriver din verksamhet som enda inkomstkälla. Då behöver du till exempel tänka på att den skattegrundande inkomsten (SGI) baseras på din vinst. Den ligger till grund för vilken ersättning du får om du blir arbetslös, sjuk eller om du ska vara föräldraledig. Din beskattade vinst ligger också till grund för hur mycket du får ut i pension den dagen det är dags för det. Ytterligare en aspekt är om du har haft avdrag under året för ROT eller RUT. Du kan bli återbetalningsskyldig om du inte deklarerar en tillräckligt hög vinst.

Om du är delägare i ett fåmansbolag ska du också komma ihåg att bifoga bilagan K10 till deklarationen. En ganska vanlig missuppfattning är att den enbart behöver lämnas när man har tagit utdelning, men så är inte fallet. Den ska lämnas varje år.

Proffsig deklarationshjälp ökar chansen att du når dina mål och samtidigt minskar risken för fel. En auktoriserad redovisningskonsult har dessutom alltid ansvarsförsäkring om något skulle gå snett. Det är värt att beakta.

Har du frågor eller funderingar om ditt företagande så finns vi på Dalälva här för dig. Vi brinner för att hjälpa dig i din företagarvardag.

Välkommen att höra av dig!

Annelie Bälter