Nytt år – nya lagar Nr 3-4 2022

Nr 3-4, 2022 – Tidningen Företaget

Vad ska man tänka på inför det nya året? När är gåvor avdragsgilla? Vad gäller för julgåvor?
Vilka nya lagar och regler är på gång? Läs vidare för information, råd och tips!

Ännu ett år närmar sig sitt slut och det kan då vara en god idé att inte bara fundera över att göra bokslut i räkenskaperna utan även för året i sin helhet genom att sammanfatta och reflektera över det som har varit. Vad har gått bra och vad kan göras bättre under nästa år? Vad kan vi påverka?
Samtidigt finns det en del osäkerhet i omvärlden som vi måste förhålla oss till; det pågående kriget i Ukraina, lågkonjunktur, hög inflation och resterna av pandemin.

Under pandemin gavs företag möjlighet att få anstånd med skattebetalningar. Det kommer att bli tufft för en del nu när detta ska återbetalas även om man kan förlänga anståndstiden och även ansöka om avbetalningsplan i upp till 36 månader. Det finns så mycket mer som är ansträngt i detta nu och som påverkar företagen.

Både pandemin och det nu pågående kriget har bidragit till att många, både privatpersoner och företag, har valt att skänka pengar eller varor till välgörande ändamål. Gåvor är inte avdragsgilla skattemässigt och uttagsmoms ska beräknas och betalas om man skänker varor. Det finns dock undantag. Ett är om gåvan som ges ger något i gengäld, till exempel i form av marknadsföring eller sponsring. Då kan gåvan vara helt eller delvis avdragsgill. Ett annat undantag är om livsmedel med sämre datum skänks. De anses inte ha något marknadsvärde och behöver därmed inte uttagsbeskattas.

Vi närmar oss jul och det är dags för den traditionsenliga julklappen till medarbetarna. Det är viktigt att ha koll på vilka begränsningar som finns för att gåvan ska vara skattefri. Det finns även andra frågeställningar som dyker upp i sammanhanget. Kan arbetsgivaren skänka en gåva till en välgörenhetsorganisation i stället eller kan medarbetaren själv välja att skänka julgåvan till en egen vald organisation? Vad får de olika valen för skattekonsekvenser?

Först och främst så finns en beloppsgräns för gåvans värde som i år är 500 kronor inklusive moms. I sammanhanget kan nämnas att det här även gäller för den som är anställd i eget aktiebolag även om man är den enda anställda i bolaget. Om medarbetarna ges möjlighet att välja om de vill ha en julgåva eller om de vill skänka motsvarande till välgörenhet så är gåvan inte skattefri, men däremot avdragsgill för arbetsgivaren. Däremot om arbetsgivaren för egen del bestämmer att en gåva ska lämnas till välgörenhet i stället för att ge en julgåva så är gåvan skattefri för medarbetarna, men inte avdragsgill för arbetsgivaren.

I samband med nytt år dyker det också upp nya lagar och regler att förhålla sig till. Vad är det då som med största sannolikhet kommer att börja gälla den 1 januari 2023?

Några exempel återfinns här:

Schablonbeloppet för arbetsresor med egen bil kommer att höjas till 25 kronor per mil och kör du förmånsbil så höjs beloppet till 12 kronor per mil. Däremot ligger avdragsrätten för förmånsbilar som drivs helt med el kvar på 9,50 kronor per mil. Reseavdraget gäller endast för kostnader som överstiger 11 000 kronor och det krävs fortfarande en tidsvinst på minst två timmar. Nytt är att arbetsplatsens adress ska anges i arbetsgivardeklarationen framöver.

Skattesänkning för personer över 65 år som arbetar genom att jobbskatteavdraget för dem som har fyllt 65 år vid ingången av 2023 förstärks.

Åldern för en arbetstagares rätt att kvarstå i anställning höjs till 69 år.

En förstärkt skattereduktion för installation av solceller, så kallad grön teknik, från 15 procent till 20 procent.

Höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel pausas.

Energiskatten på bensin och diesel sänks tillfälligt med 80 öre per liter vilket ger 1 krona inklusive moms vid pump.

Det utlovade elprisstödet för både företag och privata hushåll som ska beräknas på förbrukning under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022 förväntas betalas ut tidigast i februari 2023 för privathushållen och en bra bit in på året för företagen.
Den här fördröjningen är beklaglig för många företag som redan har det tufft, ja, även för hushållen.

Tänk på att du alltid är välkommen till oss på Dalälva med dina funderingar. Kanske behöver du bara ett bollplank, någon att diskutera med, eller så behöver du konkret hjälp med en budget, priskalkyler eller något annat som rör ditt företags ekonomi, IT eller juridik.

Med önskan om en fridfull jul och ett gott nytt år,

Annelie Bälter