Sommar, sol och semester Nr 2 2022

Nr 2, 2022 – Tidningen Företaget

Vad är det då som gäller vid semester för dig som är företagare, arbetsgivare eller anställd?

Vi går mot sommar, sol, lediga dagar och semester. För många som jobbar och knegar på under året är ledighet på sommaren en härlig avkoppling som ger tid och möjlighet till återhämtning. Som företagare och arbetsgivare behöver du också planera in tid för egen ledighet. Det är en förutsättning. Samtidigt vet du att din verksamhet ska rulla på någorlunda och du ska också ge dina medarbetare möjlighet till sammanhängande ledighet.

Vad är det då som gäller? Först och främst är semester i Sverige lagstadgat i semesterlagen. Alla har rätt till de semesterförmåner som nämns i lagen, antingen i form av semesterledighet, semesterlön eller semesterersättning. Det är dock viktigt att känna till att det är skillnad på rätt till ledighet och rätt till betald ledighet. Reglerna är rätt krångliga och inte alldeles enkla att förstå och inte heller att förklara. Lägg därtill att det i kollektivavtal kan finnas en del avvikande regler.

Enligt lagen har alla rätt till 25 dagars semester varje år. Dessa dagar kan vara både helt eller delvis betalda och även obetalda. Betalda är dagarna om du har tjänat in dem under året före semestern. Alla 25 dagar är betalda om du har jobbat under hela det så kallade intjänandeåret som (oftast) löper från den 1 april – 31 mars året före semesteruttaget ska göras. Har du jobbat del av intjänandeåret görs en beräkning av hur många av dessa 25 dagar som är betalda. För dessa dagar får du semesterlön som består av två delar: din ordinarie lön tillsammans med ett extra lönetillägg som kallas för semestertillägg. De övriga dagarna har du rätt att vara ledig, men utan betalning.

Du tjänar in semester under vissa förutsättningar även om du inte jobbar under din anställning. Det finns så kallad semesterlönegrundande frånvaro i semesterlagen, exempel kan vara om du är sjuk, föräldraledig, vårdar barn eller vårdar närstående under en begränsad period.

Det finns också något som kallas förskottssemester. Det innebär att din arbetsgivare kan erbjuda dig att få betald ledighet vid semester trots att du inte har tjänat in den. Du får då en skuld till din arbetsgivare.

Om du slutar ett jobb innan du har haft möjlighet att ta ut din betalda ledighet så får du i stället semesterersättning. Den beräknas antingen som en summa per semesterdag som du har tjänat in eller som en procentsats av den sammanlagda utbetalda lönen under intjänandeåret.

Semesterlön och semesterersättning får inte förväxlas. Det är två olika saker. Semesterlön får du under pågående anställning när du tar ut semester och semesterersättning betalas ut vid en anställnings upphörande och vid kortare anställningar än tre månader.

Kanske jobbar du extra under helger och lov? Du får då utbetald semesterersättning, oftast vid ordinarie löneutbetalning, som är en procentsats av den bruttolön som du har fått utbetald. Nivån på semesterersättningen kan variera om din arbetsgivare har kollektivavtal, eller inte, men du har alltid rätt till semesterersättning och den ska inte ingå i den ordinarie lönen, utan den ska särredovisas i ditt lönebesked.

Komplicerat? Ja, det är det, men samtidigt viktigt att känna till både för dig som är företagare och arbetsgivare och dig som är anställd. Tänk på att det här är på inget sätt uttömmande utan en väldigt övergripande information och samtidigt vill jag väcka en tanke och råda alla att ha koll på vad som gäller. Jag har medvetet valt att inte skriva om belopp och procentsatser i och med att det varierar.

Har du specifika funderingar vad som gäller just i ditt fall, för ditt företag, och kanske behöver hjälp att tolka kollektivavtal eller andra regler så finns vi som dagligen jobbar med att hjälpa företag med löneadministration. Vill du rent av helt slippa hantera allt kring lön, avtal och regler, så hjälper vi dig gärna! Vi ser till att det blir rätt från början med både anställningsavtal och tolkning av kollektivavtal för att sedan se till att dina medarbetare får den lön som de har rätt till och även att Skatteverket får sin beskärda del i form av skatter och avgifter. Välkommen att ta kontakt med oss på Dalälva!

Glöm inte att leva och njuta av livet i nuet även när allt rullar på. Det kan kännas som en klyscha, men är nog så viktigt. Vi får hjälpas åt att påminna varandra om vad som är viktigt.

Jag önskar dig den bästa sommaren hittills,

Annelie Bälter