Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Från 1 april 2019 måste alla leverantörer till offentlig sektor skicka e-fakturor som följer den nya europeiska standarden, om man inte har avtalat om någon annan standard. Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura. Läs mer här!

Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor2019-01-19T09:14:05+01:00

Skattefri motion och friskvård – vad gäller?

Vad gäller egentligen när man vill erbjuda personalen skattefri motion? Får man använda personlig tränare? Här reder vi ut grunderna och berättar vilka kriterierna är för att kunna ge de anställda skattefri motion och friskvård. Läs mer!

Skattefri motion och friskvård – vad gäller?2018-10-18T15:43:12+02:00

Krav på elektronisk betalning för rut- och rotavdrag

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet med ett förslag om att införa ett krav på elektronisk betalning för att få rätt till rut- och rotavdrag. Krav på elektronisk betalning ökar kontrollmöjligheten vilket försvårar ekonomisk brottslighet. Läs mer här!

Krav på elektronisk betalning för rut- och rotavdrag2018-06-12T16:12:30+02:00

Nya regler för sjukskrivning från 1 juli

Den 1 juli kommer alla arbetsgivare som har medarbetare som väntas vara borta från arbete mer än 60 dagar på grund av sjukdom behöva göra en plan för återgång i arbete, Planen ska göras senast 30 dagar från första sjukdagen. Läs mer här!

Nya regler för sjukskrivning från 1 juli2018-03-16T14:46:49+01:00

Friskvårdsbidrag

Skatteverket klargör i ett ställningstagande att en arbetsgivare kan tillhandahålla naturaförmån av tillgång till gym på arbetsplatsen och samtidigt erbjuda de anställda ett friskvårdsbidrag på 5 000 kr utan att de anställda ska förmånsbeskattas. Läs mer här!

Friskvårdsbidrag2018-02-05T08:51:45+01:00

Personalliggare i fler verksamheter

Krav på personalliggare ska även gälla i kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet. Det föreslår regeringen i en proposition. Läs mer här!

Personalliggare i fler verksamheter2018-02-05T08:46:59+01:00

Kostförmån 2018

Om arbetsgivaren betalar måltider för den anställde uppstår en skattepliktig kostförmån, kostförmånsvärdet bestäms årligen av Skatteverket. Förmånsvärdena gäller oavsett om förmånen erhålls i Sverige eller i utlandet. Kostförmån 2018 Skatteverket har beräknat kostförmånsvärdena för 2018. De nya beloppen är (2017 års belopp inom parentes): Frukost 47 kr (45 kr) Lunch/middag 94 kr (90 kr) Helt fri kost 235 kr (225 kr). Den anställde betalar - räkna av kostförmånsvärdet Om den anställde betalar för måltiden, genom nettolöneavdrag eller själv direkt vid inköpet räknas detta av förmånsvärdet. Om arbetsgivaren betalar en del av måltiden och den anställde på så vis får en [...]

Kostförmån 20182018-01-15T16:53:26+01:00

Nytt K-regelverk – Årsbokslut

Bokföringsnämnden har beslut om ett nytt allmänt råd, BFNAR 2017:3. K-regelverket Årsbokslut ska tillämpas av alla företag som avslutar den löpande bokföringen med ett årsbokslut och som inte har valt att upprätta ett förenklat årsbokslut. Läs mer här.

Nytt K-regelverk – Årsbokslut2017-12-21T07:25:03+01:00
Till toppen