Om arbetsgivaren betalar måltider för den anställde uppstår en skattepliktig kostförmån, kostförmånsvärdet bestäms årligen av Skatteverket. Förmånsvärdena gäller oavsett om förmånen erhålls i Sverige eller i utlandet.

Kostförmån 2018

Skatteverket har beräknat kostförmånsvärdena för 2018.
De nya beloppen är (2017 års belopp inom parentes):

  • Frukost 47 kr (45 kr)
  • Lunch/middag 94 kr (90 kr)
  • Helt fri kost 235 kr (225 kr).
Den anställde betalar – räkna av kostförmånsvärdet

Om den anställde betalar för måltiden, genom nettolöneavdrag eller själv direkt vid inköpet räknas detta av förmånsvärdet. Om arbetsgivaren betalar en del av måltiden och den anställde på så vis får en subventionerad måltid, ska den anställde förmånsbeskattas upp till schablonvärdet.

Lite om kostförmån

Du skattar inte för någon kostförmån vid extern eller intern representation. Frukost på hotell eller måltider på allmänna färdmedel, t ex på flyget, som obligatoriskt ingår i priset beskattas inte heller som förmån.

(Däremot bör du observera att det skattefria traktamentsbeloppet minskar även om det inte blir någon beskattning för kostförmån (gäller inte måltid på allmänna transportmedel).)