Regeringen har tidigare aviserat att skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård ska avskaffas. Ett sådant förslag har nu lämnats på remiss till Lagrådet. Läs mer här!