Om hans.ahlstrom@kuruld.se

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har hans.ahlstrom@kuruld.se skapat 35 blogginlägg för.

Friskvårdsbidrag

Skatteverket klargör i ett ställningstagande att en arbetsgivare kan tillhandahålla naturaförmån av tillgång till gym på arbetsplatsen och samtidigt erbjuda de anställda ett friskvårdsbidrag på 5 000 kr utan att de anställda ska förmånsbeskattas. Läs mer här!

Friskvårdsbidrag2018-02-05T08:51:45+01:00

Personalliggare i fler verksamheter

Krav på personalliggare ska även gälla i kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet. Det föreslår regeringen i en proposition. Läs mer här!

Personalliggare i fler verksamheter2018-02-05T08:46:59+01:00

Kostförmån 2018

Om arbetsgivaren betalar måltider för den anställde uppstår en skattepliktig kostförmån, kostförmånsvärdet bestäms årligen av Skatteverket. Förmånsvärdena gäller oavsett om förmånen erhålls i Sverige eller i utlandet. Kostförmån 2018 Skatteverket har beräknat kostförmånsvärdena för 2018. De nya beloppen är (2017 års belopp inom parentes): Frukost 47 kr (45 kr) Lunch/middag 94 kr (90 kr) Helt fri kost 235 kr (225 kr). Den anställde betalar - räkna av kostförmånsvärdet Om den anställde betalar för måltiden, genom nettolöneavdrag eller själv direkt vid inköpet räknas detta av förmånsvärdet. Om arbetsgivaren betalar en del av måltiden och den anställde på så vis får en [...]

Kostförmån 20182018-01-15T16:53:26+01:00

Nytt K-regelverk – Årsbokslut

Bokföringsnämnden har beslut om ett nytt allmänt råd, BFNAR 2017:3. K-regelverket Årsbokslut ska tillämpas av alla företag som avslutar den löpande bokföringen med ett årsbokslut och som inte har valt att upprätta ett förenklat årsbokslut. Läs mer här.

Nytt K-regelverk – Årsbokslut2017-12-21T07:25:03+01:00

Avdrag för förtäring vid representation

Skatteverket klargör i ett ställningstagande sin syn på avdragsramen för förfriskningar och annan enklare förtäring, vad som avses med skäligt belopp och vilket belopp som utgör mindre värde vid representation. Läs mer.

Avdrag för förtäring vid representation2017-12-01T15:52:08+01:00

Värdering av bostadsförmån

Inför inkomstbeskattningen 2018 har Skatteverket tagit fram tabeller för hyresnivåer i flerfamiljshus. Tabellerna är tänkta att vara till hjälp vid värdering av bostadsförmåner för lägenheter och småhus som används som fast bostad. Läs mer här!

Värdering av bostadsförmån2017-11-16T14:43:56+01:00
Till toppen