Skattetillägg får inte tas ut om den uppgiftsskyldige på eget initiativ har rättat en oriktig uppgift. Regeringen föreslår nu att Skatteverket i vissa fall ska kunna ta ut skattettillägg även vid frivilliga rättelser. Läs mer här!