Hur blev det med de omtalade 3:12-reglerna?

Lördag 26 augusti meddelade regeringen att de inte skulle lägga förslag om ändrade 3:12-regler och minskad uppräkning av skiktgränsen för statlig skatt i årets budgetproposition. För många företagare är det en lättnad att slippa band annat höjd utdelningsskatt från 20 till 25 % som låg för förslag, förslaget (som tagits tillbaka) var att de nya reglerna skulle börja gälla från 1 januari 2018.